De brug tussen coaching en therapie.

Coaching+ is alles wat normale coaching ook is, maar gaat verder en dieper. Reguliere coaching is gericht op het benutten en versterken van iemands vaardigheden en mindset. Coaching+ is daarnaast gericht op iemands persoonlijke beleving en gevoel. We laten de mens naar binnen kijken, naar zichzelf. De mens benaderen we als geheel, dus alle belangrijke levensgebieden komen aan bod, zowel werk als privé.

De focus ligt op het opheffen van blokkades in gevoel en denken. Dit resulteert in een positieve verandering in gevoelens, houding en gedrag. 

In de trajecten werken we, afhankelijk van de hulpvraag, met verschillende (therapeutische) interventies uit de psychotherapie, coaching, NLP, Neurowetenschappen en mindfulness.

We werken met verschillende interventies uit de coaching, psychotherapie, NLP, Neurowetenschappen en mindfulness

Doel

We vergroten zelfbewustzijn, zelfwaardering en zelfleiderschap, waardoor iemand zich evenwichtiger voelt, weerbaarder is en anders omgaat met triggers en moeilijke situaties. Daarbij worden er ook zaken behandeld worden die niet direct met werk te maken hebben, maar die wel van invloed zijn op hoe iemand denkt en zich voelt en gedraagt op de werkplek.

Vertrouwensrelatie

Een diepe vertrouwensrelatie tussen cliënt en coach is van grote invloed op de effectiviteit van een coachingstraject. Zodat iemand zich gehoord, erkend en gesteund voelt. Daarom nemen we aandachtig de tijd en duurt elke sessie 1,5 uur. 

Sturen op verandering

Wij sturen in het traject op het veranderproces van de cliënt. Wij activeren en stimuleren de cliënt verder om de inhoud (zoals concrete acties en doelen) uit zichzelf te halen. Onderzoek wijst uit dat dit verreweg de beste resultaten oplevert.

Doe de Stay Well scan

Op dit moment bieden we een gratis en vrijblijvende Stay Well scan aan om inzicht te krijgen hoe het met de medewerkers binnen je organisatie gaat.

Voorkomen is beter dan genezen.

Intervenieer tijdig en vraag de scan nu vrijblijvend aan voor jullie organisatie.

nl_NLNL