Hoe gaat het met je? Check het met de Stay Well scan 🙂

MENS bouwt gezonde en duurzame organisaties.

Wij zorgen voor:

Het dilemma voor organisaties:

Het gemiddeld ziekteverzuim is op recordhoogtes en de kosten hiervan worden nog regelmatig onderschat.
De totale kosten liggen tussen de €250 en €500 per dag. Dit telt al gauw op naar zo’n €100.000,- per jaarper medewerker.

 

Door vroegtijdige signalering en intensieve begeleiding, voorkomen en beperken wij langdurig verzuim.

Ontmoet MENS. Wij helpen organisaties met:

Mensen in hun kracht zetten

(Amplitie)

Versterken van motivatie en tevredenheid van medewerkers voor duurzame inzetbaarheid

Mensen in balans houden

(Preventie)

Voorkomen van uitval door tijdige signalering en ondersteuning van medewerkers

Mensen begeleiden tijdens verzuim

(Curatie)

Bevorderen van een zo duurzaam mogelijk herstel wanneer iemand is uitgevallen

Een samenwerking met MENS betekent:

Meer tevredenheid en productiviteit

En dat wil je!

De kans op ziekteverzuim verlaagt

Dat wil je ook.

Kosten van verzuim worden direct beperkt

Wie wil dit niet?

We werken volgens het MENS-model©

Het MENS-model is een integraal begeleidingsmodel waarin lichaam, geest en de essentie zijn vertegenwoordigd.

Eerst brengen we de randvoorwaarden van de mens in kaart: beweging, voeding, rust en (sociale) context.

Wanneer deze voldoende op orde zijn, volgt de mens de stappen richting zijn/haar kern. Ofwel men wordt weer herinnerd aan zijn/haar essentie.

Hiermee schieten we in de roos.

MENS model

Opgesomd, MENS biedt ondersteuning bij:

Persoonlijke ontwikkeling

Psychosociaal welzijn

Behoud van medewerkers

Duurzame inzetbaarheid

Last but not least:

Doe de Stay Well Scan

Check hoe het met je gaat!

nl_NLNL