Hoe gaat het met je? Check het met de Stay Well scan!

Wij geloven in tevreden en gezonde medewerkers.

Dat betekent:

Voorkomen is beter dan genezen.

Ziekteverzuim is een groeiend probleem in Nederland en bereikt nu recordhoogtes (bron: CBS). Het langdurig ziekteverzuim door stressklachten stijgt gestaag. TNO rapporteert dat in 2021 bijna 1,5 miljoen Nederlanders last had van burn-out klachten. Ruim 4 op de 10 medewerkers geeft aan dat werkdruk tot de grootste risicofactor behoort en dat hier meer maatregelen voor getroffen moeten worden.

Het gemiddeld ziekteverzuim is op recordhoogtes en de kosten hiervan worden nog regelmatig onderschat. Vaak wordt uitgegaan van €145 per dag maar in werkelijkheid liggen de totale kosten tussen de €250 en €400 per dag, per verzuimende medewerker. In 2020 alleen al lagen de loonkosten voor het het werkstress-gerelateerde verzuim op €11.000 euro per verzuimende medewerker.

Het gemiddeld ziekteverzuim is op recordhoogtes en de kosten hiervan worden nog regelmatig onderschat.

Met vroegtijdige signalering en de juiste interventies kan een aanzienlijk deel van het langdurig verzuim worden voorkomen. Naast de omgevingsfactoren zoals werkdruk zijn ook interne factoren bij de medewerker juist heel belangrijk. 

Op die interne factoren focussen wij ons bij Mens, want juist daarop heeft iemand de meeste invloed.

Ontmoet Mens. Wij helpen je bij:

Versterken

(Amplitie)

Versterken van motivatie en tevredenheid van medewerkers voor duurzame inzetbaarheid

Voorkomen

(Preventie)

Voorkomen van uitval door tijdige signalering en ondersteuning van medewerkers

Herstellen

(Curatie)

Bevorderen van een zo duurzaam mogelijk herstel wanneer iemand is uitgevallen

Wat wij voor organisaties doen:

Meer productiviteit en tevredenheid

We vergroten productiviteit en tevredenheid door persoonlijke ontwikkeltrajecten

Kans ziekteverzuim verlagen

We verkleinen de kans op ziekteverzuim door tijdige interventies bij de risicogroep

Kosten van verzuim beperken

We dringen de kosten van verzuim terug door intensieve begeleiding bij ontstane problemen

We doen dit met:

De brug tussen coaching en therapie

Coaching en therapie zijn twee aparte vakgebieden. In de praktijk zit er nog een gat tussen deze twee disciplines. Wij slaan de brug tussen deze twee onder de noemer Coaching Plus. 

Dit betekent dat wij alles doen wat binnen normale coaching valt, en we tegelijkertijd dieper gaan en waar nodig ook therapeutische oefeningen aanbieden. 

Wij bieden ondersteuning bij:

Persoonlijke ontwikkeling

Psychosociaal welzijn

Behoud van medewerkers

Duurzame inzetbaarheid

Wat mag je nog meer van ons verwachten?

Doe de Stay Well Scan

Op dit moment bieden we een gratis en vrijblijvende Stay Well scan aan om inzicht te krijgen hoe het met de mensen in de organisatie gaat.

Voorkomen is beter dan genezen.

Intervenieer tijdig en vraag de scan nu vrijblijvend aan voor jullie organisatie.

nl_NLNL