Onze aanpak.

Stay Well service: coaching in abonnementsvorm!

Met de Stay-well service maken we het voor alle medewerkers zeer toegankelijk en laagdrempelig om ondersteuning te krijgen van een gecertificeerde coach of psycholoog of therapeut, zonder tussenkomst van leidinggevende of HR-professional.

Op elk gewenst moment kan iemand online een sessie boeken met een van onze professionals om een vraagstuk of issue te bespreken.

Hiermee houden we medewerkers mentaal fit voorkomen we ziekteverzuim.

Uitgangspunten

✔️Per medewerker 2x per maand ‘on-demand’ een sessie van 45 minuten

✔️Sessies zijn online in Nederlands, Engels, Duits

✔️We doen aan actieve kwaliteitsmonitoring/toetsen tevredenheid van de medewerker

✔️Periodieke bespreking resultaten met opdrachtgever, om zo de ‘pijnpunten’ zichtbaar te maken

✔️Alle sessie binnen onze beveiligde online omgeving welke voldoet aan de (inter)nationale privacy standaarden

1-op-1 trajecten & opbouw hiervan

Alle trajecten duren in de basis 6 maanden (met mogelijkheid tot verlenging). In deze cyclus doen we een uitgebreide intake waarna om de week een sessie volgt tussen coach en cliënt. Er wordt aan concrete doelen gewerkt die aan het begin in samenspraak worden bepaald. De progressie en het resultaat van het traject stellen we vast met een 0-meting aan het begin en een eind-meting bij afronding.

Week 1

Intake & 0-meting

Uitgebreide live intake met de medewerker (cliënt). De situatie en hulpvraag worden in beeld gebracht en de 0-meting wordt gedaan.

Week 2

Doelbepaling & kick-off

Eerste sessie met de cliënt waarin de doelen SMART worden gesteld voor het traject. 

Week 3

Sessies + Online opdrachten

De cliënt doet naast de sessies online opdrachten tussen de sessies door, toegespitst op de doelen. Ook kan cliënt de coach tussentijds (hulp) vragen stellen via mail of chat.

Week 13

Voortgangsrapportage

In een bondige rapportage krijgt de werkgever teruggekoppeld waar de afgelopen sessies aandacht aan is gegeven (AVG-proof), hoe de ontwikkeling tot nu toe is en wat de verwachting is voor het vervolg.

Week 25

Restultaatmeting & afronding

Laatste sessie waarin het traject met cliënt wordt afgerond en de  eindresultaat-meting wordt gedaan.

Week 26

Eindrapportage

De eindrapportage wordt gedeeld met de werkgever.

Trainingen in je team waren nog nooit zo menselijk

Onze trainers zijn allemaal écht mensen-mensen. Ze willen weten wat de mens beweegt, uit welk hout ze gesneden zijn en zorgen dat hetgeen waar niet over gesproken wordt, bespreekbaar kan worden gemaakt.

De trainingen die MENS biedt, zijn geheel op maat bij de hulpvraag van jullie organisatie.

Is er behoefte aan teamrollen-verduidelijking?
Is er een vraag naar daadkrachtig leiderschap?
Is er een wil om te veranderen, maar de weg is niet in zicht?

Onze trainers zijn krachtig en scherp op het proces en zacht op de inhoud.

nl_NLNL