Onze aanpak

Live kennismaking

We maken graag persoonlijk kennis met jou als opdrachtgever. We onderzoeken samen de behoefte en hoe de dienstverlening van Mens hierop aansluit. Vervolgens sturen we een voorstel op maat.
Bij akkoord op de offerte, starten de trajecten en/of de service.

De 3 verschillende trajecten die we aanbieden hebben elk een andere inhoud, maar de opbouw is hetzelfde. Hieronder lees je meer over de opbouw en aanpak van onze trajecten 

Trajectopbouw

Zowel het persoonlijk ontwikkeltraject, het preventietraject als ook het transitietraject duren 4 maanden. In deze cyclus doen we een uitgebreide intake en een aantal vervolgsessies van ca. 1,5 uur, waarin we werken aan concrete doelen die aan het begin worden vastgesteld. De progressie en het resultaat stellen we vast met een 0-meting aan het begin en een eindresultaat meting bij afronding.

  • Mocht na deze periode een vervolg gewenst zijn, zal een nieuwe cyclus van 4 maanden worden gestart met nieuwe doelen. 
  • Sessies vinden plaats op de werkplek, online via videobellen, of op een externe locatie wanneer dit gewenst is.

Week 1

Intake & 0-meting

Uitgebreide live intake met de medewerker (cliënt). De situatie en hulpvraag worden in beeld gebracht en de 0-meting wordt gedaan.

Deze meting vormt de basis om de ontwikkeling gaandeweg te monitoren en het eindresultaat vast te stellen.

Week 2

Doelbepaling & kick-off

Eerste sessie met de cliënt waarin de doelen SMART worden gesteld voor het traject. 

Naar wens vindt ook een (online) kick-off met de werkgever en cliënt plaats waarin de doelen worden vastgesteld.

Week 3

Sessies + Online opdrachten

We starten met online opdrachten tussen de sessies door, toegespitst op de doelen van de cliënt. Ook kan cliënt de coach/counselor tussentijds (hulp) vragen stellen via chat. Hiermee zijn de lijnen kort en is er maximale engagement.

Week 10

Voortgangsrapportage

In een korte en bondige rapportage krijgt de werkgever teruggekoppeld waar de afgelopen sessies aandacht aan is gegeven, hoe de ontwikkeling tot nu toe is en wat de verwachting is voor het vervolg.

Week 16

Restultaatmeting & afronding

Laatste sessie waarin het traject met cliënt wordt afgerond en de  eindresultaat-meting wordt gedaan.

Week 17

Eindrapportage

Korte en bondige eindrapportage met het behaalde resultaat wordt opgestuurd naar de werkgever.

Online coach platform met mobiele app

Tussen de sessies door gebeurt er vaak een heleboel. Ook dat willen we graag goed begeleiden en daarom gebruiken we een online coach platform met mobiele app voor maximale engagement tussen de sessies door. Op dit platform geven wij de medewerker gerichte online opdrachten, kan de medewerker op elk moment contact zoeken met de coach en zélf zijn doelen, tools en behaalde resultaat inzien.

nl_NLNL